رابطه هوش و یادگیری زبانافراد باهوش به جزئیات توجه میکنند و میخواهند از رابطه بین اجزاء تشکیل دهنده و یک کل سر دربیاورند. افراد کم هوش چون به جزئیات توجهی ندارند کل را میبینند و بنابراین نمیخواهند بفهمند رابطه would و have چیست. به همین خاطر یک جمله را که از اجزاء مختلف تشکیل شده یک کل میبینند و آن را بی چون و چرا به خاطر سپرده و یادگیری برایشان حاصل میشود.
افرادی که خیلی خیلی باهوش هستند متوجه میشوند که هوششان اجازه کل نگری به آنها نمیدهد بنابراین تصمیم میگیرند هوششان را کنار بگذارند تا بتوانند کل یک جمله را به خاطر بسپارند.
آیا باهوش هستید یا خیلی خیلی باهوش؟!
بعضیها با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور کانال تلویزیون را عوض میکنند. بعضی دیگر اما، میخواهند سر دربیاورند که این کار چگونه انجام میشود و سر از رشته الکترونیک در می آورند و اساساً فراموش میکنند که کانال را عوض کنند!
اگر عوض کردن کانال مساوی با یادگیری زبان باشد مطالعه زبانشناسانه حکم مطالعه الکترونیک را داشته و طبعاً فراموشی عوض کردن کانال را به همراه خواهد داشت.
من بهره هوشی بالایی ندارم. دکمه را فشار میدهم و کانال عوض میشود و اصلاً به اجزاء کاری ندارم.
من بهره هوشی بالایی دارم و تا نفهمم چطور این کار انجام میشود دکمه را نخواهم زد.
من بهره هوشی خیلی خیلی بالایی دارم و «میدانم» که فرو رفتن در دستگاه کنترل از راه دور مرا از عوض کردن کانال بازخواهد داشت. بنابراین «تصمیم» میگیرم که خنگ باشم!
1- نمیدانم فقط انجام میدهم.
2- میخواهم بدانم تا انجام بدهم (بلاتکلیفم!)
3- میدانم که نباید بدانم تا بتوانم انجام دهم.
ظاهراً اینها سه گروهند ولی در واقع فقط دو گروه وجود دارند؛ انجام دهندگان و بلاتکلیفان! گروه یک و سه در مقابل گروه دو!
به جای گروه بندی مودبانه کم هوش، باهوش و خیلی باهوش باید بگوییم خنگ و غیرخنگ!
اگر میپرسید چرا بعد از would میگوییم have و یا سؤالهایی از این دست حتماً خنگ تشریف دارید (به هیچ وجه بابت این توهین عذرخواهی نمیکنم!)
این توهین نیست فقط یک مشاهده مریخی ست که در آن رودربایستی زمینی لحاظ نشده. در حین یادگیری زبان خارجی، به محض اینکه پرسیدید «چرا؟» خنگ میشوید ولی اگر بپرسید «چگونه؟» - چگونه باید فلان جمله را گفت؟ - باهوش هستید. زبان چرایی ندارد بلکه چگونگی دارد. اینکه چرا بعد از would باید بگوییم have به من و شما ربطی ندارد. همینه که هست! میخوای بخواه نمیخوای... خواهش میکنم بخواه، چون اگه نخوای باید بعداً بخوای! وقتی که دیگه تا امتحان وقتی نمونده و زمان دیکته میکنه که باید بپذیری! کلید یادگیری همان پذیرش است. به هر دلیل منطقی یا عاری از منطقی اینطوری شده که هست و تو باید باهوش باشی و زمان رو از دست ندی!