آموزش زبان انگلیسی تضمینی
 


به جنبه آموزشی آیلتس تضمینی (IELTS) یا تافل تضمینی (TOEFL) یا مکالمه در بخش دیگر این وب سایت پرداخته ایم ولیکن وجه حقوقی و یا ضمانت اجرایی موضوع در آنجا به شکلی خلاصه مطرح شده است.
از تعارف که بگذریم زبان آموز میخواهد بداند آیا هزینه ای که برای آموزش میکند در قبال "آموزش" پرداخت شده و یا در قبال یک قول واهی تبلیغاتی!
بهترین روش به نظر حقیر این است که شهریه یکجا به شکل پیش پرداخت به مدرس داده نشود. همین مبالغ پیش پرداخت شده، خود باعث ایجاد افزایش نگرانی زبان آموز شده و کار آموزش را به کلی مختل میکند. بنابراین توصیه بنده این است که انتخاب مدرس باید به بهترین و دقیق ترین شکل ممکن انجام شود. بدون رودربایستی باید گفت آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است و این بدین معنی ست که اگر مدرسی به کار خود اطمینان داشته باشد حتما از خود ویدئویی تهیه میکند و به روی وب سایت خود قرار میدهد تا مخاطب امکان ارزیابی توان او و نیز حتی استعلام توان وی را به کمک افراد ذیصلاح داشته باشد. شهریه نیز باید به ازای هر جلسه متناسب با میزان زبانِ آموخته شده پرداخت شود نه به شکل پیش پرداختهای چندمیلیونی!


 
 صفحه اصلی                     فهرست یادداشتهای فارسی