برای دیدن ویدئوها حتما از مرورگر google chrome استفاده نمایید.