چندم / چندمین در زبان انگلیسی]]
یه روز از یه معلم زبان میپرسن: «انگلیسی زبانها به گاو چی میگن؟» طرف جواب میده:"cow" بعد میپرسن: «به گوساله چی میگن؟» میگه «به گوساله چیزی نمیگن تا بزرگ شه بعد بهش میگن cow!»
قضیه کلمه چندم یا چندمین هم در انگلیسی کم داستان نیست!
کلمات کلیدی متفاوتی مثل stand و غیره ظاهراً دیده شده ولیکن اصل قضیه ساده ست.
کلید کار کلمه ordinal number است که در گفتار حذف میشود و به جای اینکه بگیم:
What ordinal number is X?
میتونیم بگیم:
What number X is X?
به عنوان مثال:
What number president is Obama?
What number child is JFK?
این سوالها در search گوگُل به راحتی در دسترس است.