«تا» در زبان انگلیسی

 
اولین مثال رو با عقیده خودمون راجع به یاد گرفتن زبان انگلیسی در کلاسهای خصوصی شروع میکنیم؛ چند نفری از من پرسیدن که آیا همه کلاسهای عمومی بدن یا فقط یه عده ایشون؟ من در جواب میگم اونچه که الان عموماً رایجه اشکال داره ولی کلاس عمومی داریم «تا» کلاس عمومی. فعلاً بریم ببینیم که این «تا» رو چجوری باید توی انگلیسی بگیم.
این «تا» توی انگلیسی با and درست میشه. اگه Longman Contemporary دارین کاربرد شماره 8 یا 9 and رو چک کنین. جمله اینطوری ترجمه میشه:
* کلاس گروهی داریم تا کلاس گروهی.
.There are group classes and group classes
 

* تا میاد خونه شروع میکنه تلفن کردن به دوستاش.
.She starts calling her friends as long as she gets home
.She starts calling her friends the minute she gets home
.She starts calling her friends right after she gets home

* تا پولمو ندی پولتو نمیدم.
.I won't give you your money unless you give me mine
.I won't give you your money until you give me mine

 
 
* من تا پنج برمیگردم.
.I will be back by five
 
 
 
* من تا پنج دقیقه دیگه برمیگردم.
.I will be back in five minutes
 
 
 
* تا خواهرم اینجاست نگران چیزی نباش.
.Don't worry about anything as long as my sister is here
 
 
 
* من از 2 تا 6 منتظرت بودم.
.I was waiting for you from 2 until 6
 
 
 
تا اونجایی که من میدونم با یه عرب ازدواج کرده.
.As far as I know she has married an Arab