روشهای نوین یادگیری زبان انگلیسی با رویکرد ROFA

 

محسن شجعانی

 

 

درباره محسن شجعانی
 

درباره خود نوشتن در فرهنگ ما کاریست بس دشوار! باری، رسم این است، که در دنیای سرعت طلب اینترنت، خیلی سریع و صریح بگویم که در سال 1349 به دنیا آمدم، تا اواخر سال 1374 هزار و یک جور کار کردم تا اینکه در اواسط سال 1375 بعد از شش ماه آموزش دیدن در مؤسسه زبان کیش (شعبه ناهید) به عنوان مدرس زبان (در همان شعبه) شروع به کار کرده و تا این لحظه شغلی به جز این نداشته ام!
هدفم از راه اندازی این وب سایت این است که با مقالاتی که خواهم نوشت ثابت کنم که هر کسی میتواند در عرض همین مدت، بلکه کمتر به تسلطی نسبی به زبان انگلیسی دست یابد. مدت سه سال در مؤسسه کیش که دیگر روش تدریسی باب طبعم نداشت ادای  ادامه مطلب

درباره ROFA

Reference Oriented Formalistic Approach: ROFA
رویکرد شکل گرای مرجع مدار ابتدا ROCA بود:
(Reference Oriented Communicative Approach) رویکرد ارتباطی مرجع مدار.
بعد از خود پرسیدم: «کدام ارتباط؟!» «ارتباطی وجود نداشت!» بی رودربایستی یک عده دور هم جمع شده بودیم و قرار بود با هم به زبان انگلیسی که چه عرض کنم - در واقع انگلیسی سرخپوستی! - «ارتباط» برقرار کنیم و کار هم انجام میشد. همه، همدیگر را میفهمیدند؛ حالا به هر زوری که شده!
هر چه سطح بالاتر میرفت تعداد کلاسهایی که به حد نصاب میرسید کمتر میشد. خشت اول چو نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی